Author Archives: admin2

وضعیت امروزما

وضعیت امروز ما وضعیت امروز ما حاصل تصمیمات و رفتارهای قبلی ماست. تصمیمات ورفتارهای ما نتیجه باورهای ماست. اگر از وضعیت امروز راضی نیستی، باورهات را مرور کن . ببین کدوم باورها باعث شده اشتباه تصمیم بگیری و کدوم باعث شده اشتباه کنی. بدون هیچ ملاحظه ای باورهای غلط را حذف کن و با باورهای […]

خانه آرزوها

هر انسانی در هر جایی از جهان،آرزوهایی دارد و آماده است عمرش را برای رسیدن به آرزوهایش صرف کند. اما همه در رسیدن به آرزوهایشان موفق نمی شوند. عمری را می گذرانند و دست آخر به آنچه می خواهند نمی رسند. عوامل متعددی در رسیدن به آرزوها دخالت و تاثر دارند. شانس، تلاش، پشتکار، اراده […]